• 145, Soseaua Alexandriei,
    Bragadiru 077025
  • 0799.13.13.11
    office( @)braco-mes(.)ro
Solicita o oferta
Motoare electrice, ventilatoare, reductoare banner

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

I. IDENTIFICAREA OPERATORULUI:
Denumirea operatorului: S.C. BRACO MES S.R.L.
Cod unic de înregistrare: RO29447601
Registrul Comerţului: J40/14831/2011
Sediul Social: București, Aleea Lunca Siretului, Nr. 2, Bl. A39, Sc. B, Et. 4, Ap. 29, Sect. 6
Website: https://www.bracomotoareelectrice.ro/
E-mail: office@braco-mes.ro

S.C. BRACO MES S.R.L. este operatorul de date (în sensul Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE) și este responsabil pentru prelucrarea Datelor dvs cu Caracter Personal în raport cu site-ul https://www.bracomotoareelectrice.ro/.
Potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor S.C. BRACO MES S.R.L. a implementat o serie de măsuri pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care le colectăm de la utilizatorii site-ului nostru https://www.bracomotoareelectrice.ro/.
Politica de confidențialitate prezintă maniera în care datele cu caracter personal ale utilizatorilor sunt colectate, prelucrate și stocate, drepturile pe care le aveți ca și utilizatori, scopul pentru care folosim aceste informații și nu în ultimul rând care sunt opțiunile utilizatorilor în legătură cu aceste prelucrări.

II. COLECTAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI


Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună - credinţă, în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, inclusiv conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679.


S.C. BRACO MES S.R.L colectează și stochează date precum Nume, E-mail și Telefon pe care utilizatorii le furnizează atunci când folosesc formularul de contact, date precum informații referitoare la dispozitiv sau la browser, adresa IP, date demografice, sex, afinități, datele cu caracter personal de activitate/implicare pe site-ul nostru, activitățile de pe site și/sau informații referitoare la trafic prin tool-ul Google Analytics. Acest instrument colectează cookie-uri primare pentru a cuantifica și a raporta statistici despre interacțiunile utilizatorilor pe site-ul https://www.bracomotoareelectrice.ro/.
Adresa IP este utilizată pentru localizarea geografică. Utilizatorii pot aplica oricând pentru mascarea adresei IP iar tool-ul Google Analytics va folosi doar o parte din adresa culeasă, nu complet. Există posibilitatea ca utilizatorii să poată modifica adresele IP cu ajutorul funcției de modificare a adreselor IP oferită de Google. Pentru mai multe informații în acest sens vă rugăm să accesați link-urile disponibile în cadrul acestei pagini.
Nu colectăm și/sau prelucrăm informații ce fac referire la originea rasială sau etnică, opinii politice, religie sau alte convingeri, sănătate sau stare medicală, antecedente penale/ cazier, apartenența la sindicate sau orientarea sexuală a utilizatorilor site-ului nostru și vă rugăm să nu ne transmiteți sau să ne dezvăluiți acest tip de informații.
Nu deținem controlul asupra datelor cu caracter personal introduse de către utilizatori în secțiunea liberă de comentarii a blogului https://www.bracomotoareelectrice.ro/.
Datele colectate pot fi utilizate pentru realizarea unor profilări automate. Aceasta profilare nu are consecințe juridice asupra utilizatorilor și nici nu are vreun efect asupra experienței pe care o aveți cu site-ul nostru. Acest proces automatizat nu implică monitorizarea sau urmărirea comportamentului utilizatorilor. Scopul este de a ne cunoaște preferințele și comportamentul utilizatorului pe site-ul nostru și ca urmare a acestui proces să ne îmbunătățim serviciile, prezentarea serviciilor și produselor oferite și optimizarea campaniilor de marketing.
Datele colectate prin terțe părți le folosim pentru promovarea eficientă site-ului nostru prin serviciile de publicitate plătită Google Ads și/sau Facebook Ads, pentru a măsura eficiența campaniilor și pentru a monitoriza desfășurarea optimă a acestora.
Utilizatorii au dreptul de a refuza să efectueze orice fel de acțiune pe site-ul nostru și dreptul de a își retrage oricând consimțământul în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal în scop de marketing sau în alte scopuri. Utilizatorii au dreptul de a se opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al S.C. BRACO MES S.R.L.
Datele colectate prin intermediul site-ului vor fi arhivate cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Aceste date sunt prelucrate doar de către personalul sau administratorul societății S.C. BRACO MES S.R.L.
Intenționăm să păstrăm datele colectate exacte și actualizate. Vă asigurăm că toate informațiile colectate, fie online prin intermediul https://www.bracomotoareelectrice.ro/, fie offline (colectate și prelucrate atunci când colectați serviciul clienți sau când ne contactați pentru diverse oferte), nu vor fi vândute, înstrăinate sau închiriate către terțe părți.

Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu proceduri interne de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.

III. DREPTURILE UTILIZATORILOR

Prezenta notificare privind Confidențialitatea este guvernată de legislația în vigoare și va fi interpretată în conformitate cu legile din România și cu orice alte prevederi obligatorii ale legislației Uniunii Europene. Conform Regulamentului privind protecția datelor aveți următoarele drepturi:
Accesul la date - S.C. BRACO MES S.R.L. vă poate confirma prelucrarea datelor personale care vă vizează, precum și alte date privind specificul sau scopul prelucrării.
Ștergerea datelor - puteți solicita ștergerea datelor personale dacă nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și prelucrat sau dacă v-ați retras acordul pentru prelucrarea acestor date.
Corectarea datelor incomplete sau modificate - se poate solicita modificarea datelor personale incorecte ori completarea datelor incomplete.
Retragerea consimțământului și dreptul de opoziție - puteți să vă retrageți oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor pe bază de consimțământ.
Restricționarea prelucrării - în anumite condiții se poate solicita restricționarea prelucrării datelor.
Portabilitatea datelor - în măsura în care prelucrăm datele prin mijloace automate, puteți să ne solicitați aceste date și de a vă opune acestei prelucrări întrucât aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe mijloace automatizate.

IV. EXERCITAREA DREPTURILOR

Dacă doriți să vă exercitați oricare din drepturile pe care le aveți, vă rugăm să ne contactați folosind una din opțiunile de mai jos.
- Prin e-mail la adresa: office@braco-mes.ro
- Telefonic la numărul: 0799 131 311
- În scris la adresa sediul social.

Solicitările primite în acest sens trebuie să conțină specificația clară a tipurilor de informații pe care doriți să le furnizăm, modificăm, prelucrăm sau șterge.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - Contact.

Pentru orice informatii suntem disponibili pentru dvs.
Contactati-ne